Какво е термопомпа

В днешно време сме изправени пред редица сериозни проблеми, от които зависи оцеляването не само на човешкия род, но и на самата планета. Един от основните проблеми е нарастването на енергийните потребности и обезпечаването им. Нарастването на потребностите расте пропорционално с намаляването на запасите от фосилни горива. Същевременно се задълбочават и екологичните проблеми, цените на енергоносителите постоянно се покачват, а климатa се изменя необратимо.

Човечеството непрестанно търси алтернативни енергиини източници и методи за извличане на възобновяема енергия. За момента използването на термопомпи и слънчеви панели за битова гореща вода реално са най – евтините и достъпни средства за оползотворяване на възобновяема енергия.


Термопомпата (правилното й наименование всъщност е топлинна помпа ) е вид хладилна машина. Като всяка хладилна машина, основните й компоненти са: кондензатор и изпарител (топлообменници), компресор, терморегулиращ вентил и съответното микропрпцесорно управление.
Термопомпите не са новост. Въпреки че в последните години технологията получи сериозен тласък, тя е известна от началото на миналия век. Първата земносвързана термопомпа е заработила в далечната 1937 год. в сградата на кметството в гр. Цюрих.
Световна тенденция е дотирането на отоплителни инсталации с термопомпи. В много държави има закони, налагащи отоплението да се изгражда с термопомпи при сгради с определена площ.
Отоплението с термопомпа е с най-голяма ефективност в сравнение с другите видове отоплителни уреди и инсталации. Ефективността идва от факта, че тя не използва енергия за загряване, а просто пренася топлина. За целта се изразходва известно количество електроенергия, което е в пъти по-малко от получената топлинна енергия.
Ефективнстта на термопомпата представлява съотношение на вложената ел. енергия към получената топлинна енергия. Нарича се COP (Coefficient Of Performance) – коефициент на трансформация и важи за режим отопление. За режим охлаждане има друг коефициент- EER (Energy Efficiency Ratio) Всички термопомпи, които предлагаме имат описани споменатите коефициенти. Те са моментни и са измерени в определени условия.
Очаква се скоро коефициентът COP да отпадне и да се въведе нов – на цялата инсталация. Той ще бъде годишен и ще отразява ефективноста на цялата темопомпена инсталация, а не само на агрегата.
Когато говорим за ефективност, коефициентът на трансформация е основен фактор, но това не е достатъчно. Предвид се вземат и редица други фактори, като основни са мощността и обема на отоплителната инсталация.
Най-добри резултати се постигат при комбинацията на термопомпа с водно подово отопление и с вентилаторни конвектори едновременно. Наличието на топлинен акумулатор (буфер) също е от съществено значение за ефективността на една отоплителна инсталация.
Според предназначението и конструкцията на термопомпата, тя може само да охлажда, само да отоплява или да работи и в двата режима според сезона – такава термопомпа се нарича реверсивна. Предлагаме и термопомпи, които затоплят битова гореща вода без значение дали работят в режим отопление или охлаждане. Някои от моделите са с инверторно управление на компресора, което прави агрегатите много адаптивни и гъвкави.

Използването на термопомпа за отопление и охлаждане има много предимства, някои от тях са:

  • Изключително икономично;
  • Несравним комфорт – отоплението е непрекъснато;
  • Екологично чисто – няма горене, газове, отпадъци;
  • Без зависимост от доставчици, нужда от складово помещение за гориво;
  • Термопомпата работи напълно безопасно, много гъвкаво и абсолютно автоматично;
  • Поддръжката е елементарна и не изисква специални технически познания.